Blackjack

För att förstå blackjack strategi måste du förstå spelet. Enligt blackjack strategi finns det en, och endast en, korrekt handling i varje situation — stå nöjd, ta kort, dubbla eller dela, allt beroende på din egen hand och dealerns uppkort. Det är denna optimala blackjack strategi du ska kunna.

blackjack

Det är en sak att kunna skriva ned det ur minnet och en helt annan att ha det i ryggmärgen även när du befinner dig under eldgivning vid ett riktigt blackjackbord på ett riktigt kasino. Läs gärna mer på casino-blackjack.se om det populära kortspelet Blackjack.

Blackjackstrategi

Handlingarna i schemat är de matematiskt optimala. Detta är inte detsamma som att oddsen är på din sida i varje situation. Har du till exempel summan 12 och dealerns uppkort är en 4:a, befinner du dig i en dålig situation där chansen att du ska vinna är 39 % i snitt. Ändå ska du stå nöjd här; väljer du att istället dra ett kort kommer din vinstchans att bli ännu lägre.

Den optimala strategin i blackjack föreskriver alltså hela tiden det bästa respektive det minst dåliga alternativet i varje situation. Skulle du spela på ett kasino där reglerna förhindrar att du följer schemat exakt, ska du välja det logiska tillåtna reservalternativet.

På en del europeiska kasinon tillåts du till exempel inte att dubbla på en hand som innehåller ett ess; då ska du istället dra ett kort.

  • S = Stanna
  • H = Ta kort
  • Dh = Dubbla (om inte tillåtet, ta kort)
  • Ds = Dubbla (om inte tillåtet, stanna)
  • SP = Splitta
  • SU = Ge upp (om inte tillåtet, ta kort)

Raden överst visar valören på dealerns uppkort, medan vänstra kolumnen visar din hand. Den understa av de tre tabellerna gäller alla tvåkortshänder (givar) som innehåller ett par. Mittentabellen gäller alla händer som innehåller ett ess som just då räknas som 11, plus ett eller flera sidokort.

Den översta tabellen slutligen gäller alla övriga händer oavsett antalet kort i dem (med undantag för att dubblingarna på 9, 10 och 11 bara gäller tvåkortshänder i given). Har du bara 5, 6, 7 eller 8, ska du dra ett kort till. Exempel på hur du använder schemat: Din starthand är ett ess och en femma, medan dealerns uppkort är en nia.

Av mittentabellen ser du då för raden A-5 och kolumnen under siffran 9 högst upp på sidan att det står D, motsvarande att du ska dra ett kort till. Det gör du, och får en åtta. Nu tvingas du räkna esset som en 1:a för att inte ha spruckit, och har därför sammanlagt 1+5+8=14. I översta tabellen ser du att för raden 13-16 och under siffran 9 högst upp står det också D.

Du drar därför ett kort till, och får en femma. Nu har du sammanlagt 19, och står därför nöjd (bokstaven Si raden 17+ i översta tabellen och under siffran 9). Schemat ovan utgör optimal blackjack strategi mot flera sammanblandade lekar.

Mot single-deck blackjack (spel med bara en lek) och för vissa andra specifika situationer existerar aningen annorlunda scheman, där det dock bara handlar om mikrojusteringar jämfört med ovanstående, och som bara reducerar kasinots fördel med någon extra tiondels procent eller två.

Matematiken bakom strategin i Blackjack

Kasinots fördel kommer, även när du behärskar optimal blackjack strategi, att variera med de exakta reglerna. Med bästa möjliga Las Vegas-regler för spelaren, s.k. Strip rules — delning tillåten flera gånger, liksom dubbling efter delning osv. — och med optimal blackjack strategi är den bara ungefär 0,4% om du spelar mot fyra hopblandade lekar.

Spelar du single-deck blackjack där du får dubbla på vilka kort som helst i given men inte efter delning, och där dealern inte drar kort när han har soft 17 (se ovan), är det en jämn match — kasinots fördel är 0 %!! I europeisk  casino blackjack, med något fler restriktioner, är bankens fördel omkring 0,7— 1,5 % beroende på de exakta reglerna.

Ju större frihet du har när det gäller hur du får spela din hand, desto mindre är kasinots fördel. Skulle kasinot tillämpa regeln att dealern måste dra kort när han har soft 17, ökar det kasinots fördel med 0,2 %. Tillåts du att dubbla även efter delning, minskar det kasinots fördel med 0,14 0/0.

Av 100 givar vinner dealern i genomsnitt 48, medan du vinner 44 och 8 slutar oavgjort. Du har dock några fördelar som nästan helt uppväger det faktum att dealern vinner flera givar än du. Du vinner till exempel en och en halv gånger insatsen när du har en blackjack, men motvarande gäller inte för dealern.

Dessutom har du fördelen av att kunna stå nöjd på mindre än 17 när omständigheterna motiverar det, liksom av att kunna dubbla respektive dela i matematiskt fördelaktiga situationer. Banken har dock en avgörande fördel du inte kommer undan: du måste agera först och därmed ta risken att spricka och förlora din insats, innan dealern gör motsvarande sak.

Spricker alltså både du och dealern, har dealern vunnit. Utan denna regel skulle kasinot inte ha en chans mot en skicklig blackjackspelare med bra blackjack strategi.

Blackjackvarianter

På olika kasinon världen över kan du stöta på ett stort antal varianter av blackjack: Spanish blackjack, blackjack med jokrar(?), double exposure blackjack, Switch, multiple action blackjack osv. Jag återkommer med de varianterna i ett senare skede, och tar inte upp de varianter här. Ett vanligt sidovad på många kasinon är Over and Under.

Detta introducerades 1988 på Caesars Palace i Tahoe, och är helt enkelt ett vad på att summan av dina två första kort ska vara högre alternativt lägre än 13. Ess räknas härvid som 1, och bägge vaden förlorar om du får exakt 13; vid vinst utbetalas däremot jämna pengar. Kasinots fördel på vadet “Over” är från 6,8 % och uppåt, beroende på antalet lekar.

På vadet “Under” är kasinots fördel över 10 %. På brittiska kasinon, där detta sidovad introducerades 1995, betalas en hand bestående av två ess med 7 gånger insatsen, vilket reducerar kasinots fördel på “Under” till omkring 6,5 %. Trots det avråder jag från detta sidovad.

Har du en dålig kväll vid blackjackbordet kan det verka som om det är omöjligt att få ihop tjugoett. Faktum är dock att i en vanlig kortlek finns det 171 060 kombinationer av kort som ger summan tjugoett!

Restaurangblackjack i Sverige

I Sverige är det lotterilagen och myndigheterna som bestämmer hur vanlig restaurangblackjack ska gå till. Därvid har man fastslagit avsevärt blodfattigare regler för spelaren än på ett “riktigt” kasino. Har du och dealern lika, behåller banken pengarna på 17, 18 eller 19, medan du får tillbaka din insats på 20 och 21.

Delar du på två ess, får du bara ett kort på vardera esset, inte fler. Dubbling är bara tillåten på 7-11 på de två första korten. Dessutom tillämpar man regeln om even money: har du fått en blackjack samtidigt som dealern har ett ess som sitt uppkort, kan du begära “even money”.

Du nöjer dig då med att vinna jämna pengar på din egen blackjack, hellre än att acceptera risken att även dealern just då har fått en blackjack varvid du bara får insatsen tillbaka. Med dessa regler är bankens fördel i runda siffror 6 %, även med optimal blackjack strategi.

I praktiken räknar dock de bolag som tillhandahåller blackjack på restauranger och krogar i Sverige med en betydligt högre avkastning, bortåt 40-50 %. Varför? Därför att ytterligt få spelare har ett hum om strategin i blackjack, och ännu färre har disciplin nog att resa sig upp från bordet de gånger de ligger på vinst.

Det kan löna sig med en strategi

Blackjack är det mest skicklighetskrävande av alla kasinots spel, men kommer å andra sidan när du väl behärskar det att belöna dig med att reducera kasinots fördel till nästan noll. Inget annat spel kan ge dig en så jämn match mot kasinot som blackjack, när du väl drillat in den optimala strategin i blackjack.

Behärskar du inte blackjack strategi, är det samma sak som att du frivilligt donerar av ditt spelkapital till kasinot varje gång du sätter dig ned vid bordet. När du väl kan optimal blackjack strategi utan och innan är det dags att gå över till konsten att räkna kort i blackjack.